INDSKOLING

FUGLEN HAR REDE


Fakta om projektet

Fag: Kristendomskundskab, musik og dansk

Lektioner: 5 + koncerten, som gerne må ligge i slutningen af forløbet.

Datoer for koncerterne - 1-2 stk. om formiddagen:

  • 19.9: Hedegårdskirken (evt. Skovvejskirken eller Skovlunde kirke)
  • 22.9: Værløse kirke
  • 23.9: Stavnsholtkirken

Husk at busserne 500S binder Farum, Værløse og Ballerup sammen. 

Indhold:

  • Koncert med Sille og Palle (Grønberg og Windfeldt) i en nærliggende kirke
  • hjemmeside med lydfiler - musik og fortælling
  • lærervejledning
  • elevhæfter

   TILMELDING HER   Tilmeldingsfristen er 15. august 2022

OBS: begrænset antal deltagende klasser - først til mølle 

(projektet kan også laves uden koncert)

 

 

 

FUGLEN HAR REDE

I det kommende skoleår er det både 240 år siden N.F.S. Grundtvig blev født, og 150 år siden han døde - og derfor vil vi fejre den store salmedigter med hans egne sange - for de er stadig gode! Så øv jer på dem, og kom og syng med til koncert med Sille og Palle (Grønberg og Windfeldt). 

Grundtvigs salmer er fulde af natur, dyr og særligt fugle - som han ofte sammenligner med mennesker: Både fugle og mennesker kan synge, vi kan give vores tanker vinger og det ubekymrede og frie menneske er som en fugl på marken, der synger glad. Verden er grundlæggende god og salmerne kan give udtryk for taknemmelighed over livet - selvom det også rummer modgang og smerte.

Gennem projektet vil eleverne opnå en forstaåelse af fuglen som metafor i sproget og hos Grundtvig. Det kræver, at de kender fugle fra naturen, at de kan observere dem, beskrive dem og bevæge sig som fugle!

Til projektet Fuglen har rede er udvalgt fire Grundtvig-salmer, som eleverne i indskolingen skal synge og arbejde med. Teksterne er svære at forstå, så fokus er på:

  • beskrivelsen af den ubekymrede fugl i Grundtvigs salmer
  • på det at synge sammen
  • salmen som genre

Grundvig for begyndere

To en halv times lynkursus med Ingrid Ank i Vartov

’Grundtvig for begyndere’ er en introduktion til N.F.S. Grundtvig til dig, der synes, du burde kende lidt mere til manden, der formulerede vigtige tanker om frihed, folkestyre, fællesskab og -sang i en periode af Danmarkshistorien, hvor væsentlige dele af det samfund, vi kender, tog sin form: Hvilken rolle spiller ’frihed’ i Grundtvigs tanker om demokrati, oplysning, tro og folkelighed? Findes der en særlig dansk måde at være frisindet på, som vi har arvet fra Grundtvig? Og kan Grundtvig læses – eller skal han helst synges? Ingrid Ank, leder af Grundtvig-Akademiet, byder i skoletjenestens regi lærere velkommen til to en halv time med oplæg, samtale og sang.

Kurset er oplagt for lærere, der skal arbejde med Grundvig i år - for eksempel i forløbene Fuglen har vinger og På rejse med Grundtvig

Datoen er 14.9, 2022 kl. 14.30-17 og adressen er Farvergade 27, 1463 København K

For tilmelding, skriv til Pernille på kontakt@midtiverden.dk