UDSKOLING

Knust

Fakta om projektet

Fag: Kristendomskundskab 

Klassetrin: 7.-9. klasse

Lektioner: 6-8

Tidspunkt: hele året

Indhold:

  • Lærervejledning + webside
  • Materialekasse

 TILMELDING 

Knust

Hvad betyder det for os mennesker, når verden forandrer sig så voldsomt, som corona og krig de senere år har vist os? Hvilke forskellige reaktioner er der på forandringen? Uro? Savn? Fordybelse? Nybrud? Det er vores indtryk, at der er brug for samtaler om dette!

Dette projekt indeholder materialer til at arbejde med temaet hjemme i klassen. Der er både en udførlig lærervejledning, en hjemmeside og så vil I modtage en materialekasse til den kunstnerisk/kreative del af projektet, som I selv udfører i klassen.

I projektet indgår et videoværk af den peruvianske kunstner Karen Macher Nesta, hvor hendes selvportræt, formet i porcelæn, smadres og går i tusinde stykker. Hun samler stumperne og limer dem sammen med guld. Hver skramme og hvert skår former hende påny og gør hende værdifuld og skøn på nye måder.

Eleverne arbejder med den filosofiske samtales fem trin, hvor de taler ud fra egne erfaringer suppleret af litteraturens udtryk for det knuste, forandringen og fornyelsen. De arbejder med et analytisk blik, hvor forskellige antagelser om at være knust og samlet systematiseres. Afslutningsvist samler de bogstaveligt talt stumperne og former deres egen mosaik af det nye liv efter verdens omkalfatring.

De kristendomsfaglige aspekter af projektet omhandler teodicé-problematikken. For hvor eller hvem er Gud, når verden går i stykker? Er det Hans skyld? Er det menneskets? Eller er det et livsvilkår, som det religiøse sprog forholder sig til gennem narrativer, kunstbilleder og begreber? Hvad siger religionerne om dette?