UDSKOLING

Krop, rum & religion

Krop, rum og religion

Livets overgange markeres med ritualer: Fra barn til voksen, fra single til par, fra levende til død. Ritualerne skaber orden i kaos og trækker overgangene ud af hverdagens kendte rammer, så de bliver husket i tid og rum.

I projektet afsøger eleverne, hvilke overgange og hvilke ritualer de kender til fra deres eget liv. De arbejder med folkekirkens overgangsritual fra barn til voksen, konfirmationen, og de kigger ud i verden og læser om ritualer og overgange i andre kulturer og religioner.

I projektets danskfaglige del spiller Tove Ditlevsens beskrivelse af en borgerlig konfirmation en central rolle og dermed også spørgsmålet om, hvad det ville sige at blive voksen i 1950’erne vs. det at blive voksen i dagens Danmark. Teksterne giver mulighed for at diskutere, hvilke værdier ungdommen som livsfase er ladet med: usikkerhed og ansvar, kærlighed og muligheder eller noget helt tredje?

Vi har inviteret performancegruppen Det andet Scenarie til at udvikle en workshop, hvor eleverne undersøger ritualets “byggesten” og udfordres til at forme deres eget ritual.

 

Fakta om projektet

Fakta om projektet

MÅLGRUPPE: 7.-9. klasse

FAG: Kristendomskundskab, drama, dansk

LEKTIONER: 2-4 + Sensorisk workshop (60 min)

PERIODE: fra skolestart til efterårsferien

Workshop-datoer med Det andet scenarie: 29.-30. september i Stavnsholtkirkens mødelokale og 3.-4. oktober i Skovvejskirkens mødelokale 

Tilmeldingsfrist: 15. aug.

PROJEKTET INDEHOLDER:

• Hjemmeside m. lærervejledning mv.

• Sensorisk teaterworkshop

   TILMELDING HER   fra 2.5 2022 - begrænset antal, først til mølle