MELLEMTRINNET

PÅ REJSE MED GRUNDTVIG

Fakta om projektet

Klassetrin: 5.-6. klasse 

Periode: hele året

Fag: Kristendomskundskab og historie

Lektioner: 7-8   

Indhold:

  • Tegneserie til eleverne
  • Lærervejledning
  • Materialer til forløbet

 TILMELDING HER  Tilmeldingsfrist 2. september 2022

På rejse med Grundtvig

Få har som N.F.S. Grundtvig præget det danske samfunds forståelse af demokrati, skole og kirke. Grundtvig var af den opfattelse, at fællesskaber etableres og styrkes i skolen, i kirken og i samfundet. Han mente, at det folkelige knytter sig til vigtige samfundsinstanser som folkekirken, folketinget og folkeskolen. Alle tre organisationer har forstavelsen ‘folke’, hvilket understreger en vigtig pointe i Grundtvigs menneske- og samfundsanskuelser: Det folkelige er det, som binder os sammen trods vores forskelligheder. 

I projektet møder eleverne Grundtvig gennem en tegneserie, hvor to børn finder en ældre mand på en bænk foran Aarhus Domkirke. Undervejs går det op for børnene, at manden er den præst og salmedigter, som kaldes Grundtvig. Sammen med børnene besøger Grundtvig tre steder, hvor han i sit liv har sat aftryk, og hvor han også i dag har sat sine spor. Ved hjælp af medfølgende dialogkort samles der op på tegneseriens indhold.  

Et gennemgående element i projektet er at understøtte elevernes historiske bevidsthed. Det gøres via en kuffert, som indeholder genstande fra en grundtvigsk arv; en salmebog, en stemmeseddel og en fortælling fra nordisk mytologi. I samme kuffert skal eleverne give Grundtvig noget tilbage, som karakteriserer deres liv og fællesskab med hinanden i nutidens samfund. 

Formålet er, at eleverne får et elementært kendskab til Grundtvig og hans betydning for det samfund, som eleverne lever i.


GRUNDVIGT FOR BEGYNDERE

To en halv times lynkursus med Ingrid Ank i Vartov

’Grundtvig for begyndere’ er en introduktion til N.F.S. Grundtvig til dig, der synes, du burde kende lidt mere til manden, der formulerede vigtige tanker om frihed, folkestyre, fællesskab og -sang i en periode af Danmarkshistorien, hvor væsentlige dele af det samfund, vi kender, tog sin form: Hvilken rolle spiller ’frihed’ i Grundtvigs tanker om demokrati, oplysning, tro og folkelighed? Findes der en særlig dansk måde at være frisindet på, som vi har arvet fra Grundtvig? Og kan Grundtvig læses – eller skal han helst synges? Ingrid Ank, leder af Grundtvig-Akademiet, byder i skoletjenestens regi lærere velkommen til to en halv time med oplæg, samtale og sang.

Kurset er oplagt for lærere, der skal arbejde med Grundvig i år - for eksempel i forløbene Fuglen har vinger og På rejse med Grundtvig

Datoen er 14.9, 2022 kl. 14.30-17 og adressen er Farvergade 27, 1463 København K

For tilmelding, skriv til Pernille på kontakt@midtiverden.dk