INDSKOLING

SORG OG LIVSMOD

Alle møder modgang: sygdom, brud og døden. Der er brug for at danne et sprog for for at kunne bearbejde sorgen og finde livsmodet igen.

Hvert år rammes et stort antal børn af sorg. Det kan enten skyldes, at de mister en af deres nærmeste; at en i familien rammes af alvorlig sygdom; at der er opbrud i deres familie pga. fx skilsmisse, eller at en eller flere af de voksne i deres nærmeste familie er tynget af misbrug af den ene eller den anden art. Typisk rammer sorgen uanmeldt og ikke sjældent har den sorgramte en oplevelse af at blive isoleret bag en mur af tavshed, fordi omgivelserne er usikre på, hvordan de skal håndtere situationen. 

Med afsæt i nogle små fabel-tegnefilm fra Tiny-film, der gennem årene har produceret en lang række tegnefilm til DR, sættes i børnehøjde fokus på, hvad sorg er? Hvornår den kan ramme én? Og hvordan den kan håndteres af såvel omgivelserne som af den sorgramte selv? I bred forstand altså et forsøg på at øge elevernes handlekompetence i deres indbyrdes relationer og i forhold til de voksne omkring dem. 

I denne opdaterede version af projektet Sorg og Livsmod er der knyttet 6 små film, som tager forskellige temaer op, som kan være anledning til sorg, og som det er vigtigt at danne et sprog for at kunne håndtere. Temaerne er:

  • alvorlig sygdom
  • død
  • skilsmisse
  • fattigdom
  • misbrug
  • fortravlede forældre

Fakta om projektet

Fag: Kristendomskundskab

Lektioner: 10-15 

Periode: hele året

Indhold:

  • Hjemmeside med bla. små film
  • Lærervejledning
  • Kirkebesøg med fokus på præstens rolle i forhold til sorgen

   TILMELDING HER    Tilmeldingsfristen er 2. september 2022