BESTIL POP-OP ARRANGEMENT PÅ JERES SKOLE:

Menneskesynet i skolen

Hvordan tænker I om det enkelte menneske, når I underviser? Hvordan tales der om børnene, når der skrives skole-politik? Hvilket menneskesyn ligger -eller bør der ligge- til grund for den danske folkeskole?

Med udgangspunkt i et oplæg om de klassiske menneskesyn, religiøse såvel som ikke-religiøse, prøver vi først at undersøge, hvilke forskellige ideer om mennesket, der findes i vores samfund i dag. Hvilke værdier gemmer sig bag de enkelte menneskesyn, og hvordan tænker I menneske på jeres skole?

Hvad står der fx på jeres hjemmeside? Hvilke formuleringer om børnene møder I i fagligt materiale? Hos ledelse og forvaltning? I daglig tale?

De sidste 5 år har synlig læring og målstyret undervisning fyldt meget i skolerne. Vi vil se nærmere på, hvilket menneskesyn, disse begreber forudsætter, og hvilke politiske og pædagogiske tanker, der har ligget til grund for ”læringsrevolutionen”. Til sidst vil vi forsøge at spejle disse tanker kritisk i et større, dannelsesmæssigt og etisk perspektiv.

Arrangementet er tilrettelagt som en vekslen mellem oplæg med begrebsmæssige afklaringer, gruppediskussioner og plenum-debat. Det er berammet til 3 timer, men kan skæres til efter behov. Oplagt som pædagogisk fælles-arrangement eller tema-eftermiddag, i mindre faggrupper eller for hele personalet.

Facilitator:

Dagmar Holm Grønlykke

Cand.mag. i religion og dansk, MA, Christianity and society

Pædagogisk konsulent for Folkekirkens Skoletjeneste i Ballerup-Furesø

Kontaktes på dagmar@midtiverden.dk for at booke arrangementet