OBS: alle pladser på projektet Når livet gør ondt er optaget!

OBS Vedrørende levering af materialer: Materialerne udleveres normalt først efter tilmeldingsfristens udløb, så vi kan trykke det korrekte antal og dermed undgå ressourcespild. Derfor er det som regel ikke sådan, at du kan påbegynde dine forløb lige efter sommerferien, men nærmere hen ad 1.9 for forløb med tilmeldingsfrist 15.8, og fra midten af september for forløb med tilmeldingsfrist 2.9. Hvis du har brug for at påbegynde et forløb før, så kontakt os og spørg om det er muligt.

UDFYLDNING AF TILMELDINGSFORMULAR

  • Udfyld én tilmelding pr. forløb

  • Der kan godt tilmeldes flere klasser på en formular

  • Ved kirkebesøg: Specificér, hvilke uger, ugedage og tidsrum, I allerbedst kan. Præster ofte har fri om mandagen og at december og april-maj ofte er svære at få kirkebesøg i pga. jul, påske og konfirmationstravlehed. Jeg skal mindst have en måned til at lave en kirkebesøgs-aftale. 

  • Ved begrænsninger i antal af tilmeldte klasser til fx workshops, teaterstykker, koncerter: Pladserne fordeles efter "først til mølle" og jeg sender en ekstra bekræftelse på, at man har fået en plads. Jeg noterer hurtigst muligt, når der ikke er flere pladser, så man ikke tilmelder sig forgæves. 

  • Hvis én lærer tilmelder mange klasser til forløb med begrænset antal deltagende klasser, kan det blive aktuelt at bede dem prioritere nogle klasser - for at sikre at forløb kan nå ud til mange skoler. Men hold jer ikke tilbage med at tilmelde det antal i ønsker - måske er der plads trods alt.

  • Hurtigt tilmelding => korrekt antal bestilte materialer. Tilmeldingsfrist er 15.8 og 2.9 2022. 

  • Tilmelding KAN ske efter denne frist, under forudsætning af, at der er stadig er materialer.

  • Materialer leveres ultimo august (især Fuglen har rede, Enestående), medio september og i god tid inden projekter, der starter senere på året.

 

Tilmelding 22-23