Hvem er din lokale skoletjenestemedarbejder - og hvor holder vi til? Læs mere under Kontakt

Vi laver undervisningsprojekter til grundskolen med udgangspunkt i faget kristendomskundskab og ofte med inddragelse af andre af skolens fag. Projekterne er rettet mod alle elever uanset religiøs og kulturel baggrund, er ikke-forkyndende og tager afsæt i folkeskolens formålsparagraf og fagenes læreplaner. Deltagelse i projekterne er gratis.

Et projekt består oftest af et materiale til undervisningen: en lærervejledning, en hjemmeside og elevhæfter samt en oplevelse: et besøg i kirken, en forestilling, en workshop eller en materialekasse til brug i klassen.

Vi søger at være stærke på det faglige og samtidig indbyde til at åbne for alt det i mellemrummene: at dagdrømme og filosofere samt at få sanselige ople- velser via fx musik, teater og anden kunst. Ma?let er at indbyde til refleksioner og samtaler om det at være menneske.

Alle vores projekter har til hensigt at bidrage til elevernes indsigt i livets store spørgsmål og deres forståelse for kristendom og andre religioner samt deres rolle i det danske samfund gennem historien og i nutiden.

Ud over projekter til undervisningen, laver vi også lærerkurser til de lokale lærere.

Vi samarbejder med de øvrige folkekirkelige skoletjenester på lokalt, regionalt og landsplan i Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester i et stort og givende fælleskab.

Bestyrelsen primo 2023:

Formand: Anne Have Christensen

Næstformand: Marie Würtzen

Kasserer: Tina Ringskou Ginty

Øvrige medlemmer:

Elisabeth Jørgensen

Inge Meibom

Lise Bramsen

Rebecca Rudd

Repræsentantskab for Folkekirkens Skoletjeneste i Ballerup-Furesø Provsti

Folkekirkens skoletjeneste i Ballerup-Furesø Provsti er organiseret med et repræsentantskab med tre medlemmer fra alle sognene: to menighedsrådsmedlemmer og en præst, én repræsentant for kirke-kultur/børne-unge medarbejderne i hver kommune og en repræstentant for hver kommune. Provsten er "født medlem" af repræsentantskabet.

Repræsentantskabet  primo 2023 (opdateres maj 2023):

Farum: Anne Have Christensen, Tina Ringskou Ginty og xx

Værløse: Christian Due, Rosa E. Bech og Vibeke Krarup

Hareskov: Leif Poulsen, Rebecca Rudd og xx

Ballerup: Inge Meibom, Kjeld Winkler Neumann og Rikke Ærtebjerg

Måløv: Lisbeth Hannibal, Lise Bramsen og Ruth Smith Steensboe

Pederstrup: Majbritt B. Christensen, Maria Lundahl og xx

Skovlunde: Marie Würtzen, Yvonne Blankenborg og Wamwati Karuri

KK-Ballerup: Elisabeth Jørgensen

Ballerup Kommune: Lotte Aabye

KK-Furesø: Doris Pihl Linkenkær

Furesø kommune: xx

 


Folkekirkens Skoletjeneste i Ballerup-Furesø Provsti - www.midtiverden.dk - Tel: 23 99 15 20 | E-mail: kontakt@midtiverden.dk