Lærerkurser

Lærerkurser 2023-24

Træer i natur og kultur

I samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste i Hillerød-Allerød planlægger vi et lærerkursus/workshop i forbindelse med projektet Tro, håb og træer. Nærmere følger om dato/tid, sted og indhold.

Religionernes dag - teknologi og etik - lokal workshop

I år foregår religionernes dag i 7.9 i Stakladen i Aarhus. Temaet er Teknologi og etik.

Sammen med Folkekirkens Skoletjeneste på Vestegnen planlægger vi et opfølgende lærerkursus/workshop, med highligts fra religionernes dag og workshop til projektet Den godeste robot, som vi har udviklet i det forgangne skoleår. 

Nærmere følger omkring dato/tid, sted og øvrigt indhold. De lærere, der tilmelder sig projektet Den godeste robot vil automatisk få tilbudt det lokale tilbud, men andre interesserede lærere kan også deltage.

 

Skræddersyede skolebaserede kurser

Trænger I til nyt input i kristendomskundskabsfaget - evt. i kombination med historie og samfundsfag? Folkekirkens Skoletjeneste i Ballerup og Furesø står til rådighed i forhold til at udvikle kursustilbud, som kan styrke faglighed og didaktik i kristendomskundskabsfaget. Vi kommer gerne ud på jeres skole med alt fra et kort fagligt oplæg til en større fagdag.

Eksempel: I 2022 lavede vi i samarbejde med skoletjenesten i Pederstrup en fagdag for lærerne i kristendomskundskab, historie og samfundsfag fra alle klassetrin. Temaet var: Hvordan arbejder vi med tekster og kilder i de tre fag - og hvordan kan vi bruge ikke-skriftlige kilder i fagene? Fagdagen gav god inspiration til styrke arbejdet med forskellige kildetyper, kende til forskelle og ligheder mellem fagene og tjente også til at styrke samarbejde og kendskab til hvordan andre i lærergruppen arbejder med fagene.

Kontakt skoletjenesten og vend dine ideer til hvad I har brug for på skolen.

Folkekirkens Skoletjeneste i Ballerup-Furesø Provsti - www.midtiverden.dk - Tel: 23 99 15 20 | E-mail: kontakt@midtiverden.dk