7.-9. KLASSE

HAM DER JESUS

Fakta om projektet

  • 7.-9. kl. 
  • Kristendomskundskab
  • Projektperiode 1. oktober 2024 til juni 2025
  • 6 lektioner
  • Kartotek med lærervejledning
  • sagsmapper til eleverne
  • 60 min. kirkebesøg m. bl.a. podwalk

Ham der Jesus - manden med de mange ansigter

Nyhedsformidling er det didaktiske greb i projektet. Formidling og opgaver er tilrettelagt som en blanding af den journalistiske genres klassiske udtryk såsom artikel, nyhedsindslag og interview, og genren SoMe med udtryk som Instagram, hashtag og SMS. Måske verdens største brand: #MandenMedDeMangeAnsigter

Verdenshistoriens måske største brand? Alle kender navnet, alle ved noget om ham. Han er genstand for utallige fortolkninger, og der findes ikke bare ét, men mange billeder.

De mange Jesus-billeder er omdrejnings-punktet for projektet, hvor eleverne bl.a.Podwalk, pressemøde og profilbento skal beskæftige sig med vendinger fra Jesus i Det Nye Testamente, som er gledet ind i dagligdagssproget: ”Tro kan flytte bjerge”, man skal ikke ”kaste perler for svin”, og det kan være svært ”at komme igennem nåleøjet.”

På podwalk og kirkebesøg fokuseres der på kristendommens Jesus, som han fremstilles i Det Nye Testamente og i evangelierne.

Den historiske Jesus undersøges gennem kildearbejde, andre religioner; jødedom, islam, hinduisme og buddhisme, hvorefter eleverne arbejder med et udvalg af fortolkede Jesus-billeder - fra Åby krucifik-set med Jesus som en sej vikingetype til en nutidig Jesus i den amerikanske CIA-serie Messiah på Netflix.

Undervejs i forløbet indsamler eleverne idéer til at afslutte med et kreativt produkt – en Bento, som tegner en profil af Jesus.


  TILMELDING HER   fra 1.5 2024