1.-3. klasse

NÅR SØSKENDE STRIDES


Fakta om projektet

Fagområde: Dansk og kristendomskundskab  

Målgruppe: 1. – 3. klasse

Omfang: 5-9 lektioner  

Periode: fra 1.10 2024 til juni 2025

Tilmelding: senest 21.8 2024

Tilmeldte lærere modtager

  • Lærervejledning 
  • Elevhæfter

  TILMELDING HER   fra 1.5 2024

Når søskende strides

Nære relationer mellem søskende, forældre-børn og kammerater indeholder et væld af følelser – det er med til at gøre dem nære. De positive følelser som glæde, legesyge og latter er vi gode til at håndtere. Men når misundelsen, vreden eller følelsen af at være overset melder sig, kommer både børn og voksne ofte til kort. 

Med udgangspunkt i elevernes erfaringer med de nære relationer, arbejder klassen med søskende-fortællinger fra Bibelen. Projektet arbejder især med misundelse, forskelsbehandling og uretfærdighed. De elever som ikke har søskende tager udgangspunkt i andre nære relationer.  

Det er projektets primære mål at åbne op for en samtale om de ”svære følelser” i de nære relationer, samt at give eleverne kendskab til bibelske fortællinger de kan genkende sig selv i, med henblik på at erkende egne reaktioner og arbejde med konfliktløsning. 

Fortællinger der indgår i projektet: 

  • Kain og Abel – misundelsen er i verden 
  • Isak og Ismael – de sammenbragte børn 
  • Jakob og Esau – tvillinger er heller ikke lige 
  • Josef og hans brødre – fars kæledægge 
  • Maria og Martha – hvorfor er det lige mig? 
  • Den fortabte søn og hans bror – når uretfærdigheden sker fyldest